Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Benzini
 
BOINC Cross Project IDentifier b0c644bc55abc5f1a6d0417a1f25cc16
AnvändarID 3740
URL http://
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 417,303.95
Består av 417,303.95 från den dagliga uppdateringen
+ 0.00 sedan dess
Länk till position i DNETC@HOME världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 2,413 av 5,160
 
Högsta världsposition någonsin 1,017 på 2010-08-22
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Datum för inskrivning 2010-08-19
Position i statistik för 'inskrivningsdatum' enligt den stegvisa uppdateringen 8
 
Senaste snittpoäng (enligt DNETC@HOME) 0.09412
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 0.00000
Senaste snittändring per dag i position 1.21
BOINC världsposition på basen av RAC 2,445 av 5,160
 
Bidrag till DNETC@HOME totalpoäng 0.00065%
Bidrag till DNETC@HOME total RAC 9.41230%
Samlat mera poäng än % av alla DNETC@HOME Användare 53.23643%
 
Antal datorer 1
Jämför med användare som har samma antal datorer här
 
Medlem av team BOINC@AUSTRALIA
Team URL http://boinc-australia.net/
Position i Team 29
Bidrag till Team totalpoäng 0.05287%
Bidrag till Team total RAC 0.00001%
Samlat mera poäng än % av alla Team Användare 46.29630%
 
Bosatt i Australien Australien Australien
Position i Land 55
Bidrag till Land totalpoäng 0.02508%
Bidrag till Land total RAC 0.00001%
Samlat mera poäng än % av alla Land Användare 50.89286%
 
URL för signaturgrafik (för detta projekt endast) https://boincstats.com/signature/97/user/16852/project/sig.png