Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier a0e73935846b8eeeb05212e0b4536e52
Dator ID 711
Uppdragstid 2009-10-22
 
CPU Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1
Coprosessor x 6.12.26, (BOINC)
Operativsystem och version Microsoft Windows XP
 
Ägare amazing
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 2,913.61
Länk till position i RSA Lattice Siever (2.0) världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 2,323 av 5,688
 
Högsta världsposition någonsin 430 på 2009-11-27
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Datum för inskrivning 2009-10-22
 
Senaste snittpoäng (enligt RSA Lattice Siever (2.0)) 0.00327
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 0.00000
Senaste snittändring per dag i position 3.51
BOINC världsposition på basen av RAC 2,054 av 5,688
 
Bidrag till RSA Lattice Siever (2.0) totalpoäng 0.00410%
Bidrag till RSA Lattice Siever (2.0) total RAC 0.32710%
Samlat mera poäng än % av alla RSA Lattice Siever (2.0) datorer 59.15963%