Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Scott
 
BOINC Cross Project IDentifier d4a06333e4cb1dea39165fd2a75a8aab
AnvändarID 1838
URL http://
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 174,251.12
Består av 174,251.12 från den dagliga uppdateringen
+ 0.00 sedan dess
Länk till position i Orbit@Home världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 43 av 8,294
 
Högsta världsposition någonsin 5 på 2008-06-27
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Datum för inskrivning 2008-03-31
Position i statistik för 'inskrivningsdatum' enligt den stegvisa uppdateringen 1
 
Senaste snittpoäng (enligt Orbit@Home) 0.00057
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 0.00000
Senaste snittändring per dag i position 0
BOINC världsposition på basen av RAC 2,540 av 8,294
 
Bidrag till Orbit@Home totalpoäng 0.30026%
Bidrag till Orbit@Home total RAC 0.05670%
Samlat mera poäng än % av alla Orbit@Home Användare 99.48155%
 
Antal datorer Dold
Jämför med användare som har samma antal datorer n/a
 
Medlem av team MCK.NET
Team URL http://www.mck.net
Position i Team 1
Bidrag till Team totalpoäng 100.00000%
Bidrag till Team total RAC 97.75862%
Samlat mera poäng än % av alla Team Användare 0.00000%
 
Bosatt i Förenta Staterna Förenta Staterna Förenta Staterna
Position i Land 14
Bidrag till Land totalpoäng 0.87896%
Bidrag till Land total RAC 0.04639%
Samlat mera poäng än % av alla Land Användare 99.42244%
 
URL för signaturgrafik (för detta projekt endast) https://boincstats.com/signature/9/user/41808/project/sig.png