Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Odd-Rod
 
BOINC Cross Project IDentifier a12e83c113e9ad16fd4071422bb40cf1
AnvändarID 595
URL http://
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 224,253,208.41
Består av 224,253,208.41 från den dagliga uppdateringen
+ 0.00 sedan dess
Länk till position i Collatz Conjecture världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 1,232 av 63,598
2 sedan den dagliga uppdateringen
 
Högsta världsposition någonsin 116 på 2009-07-15
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Datum för inskrivning 2009-07-11
Position i statistik för 'inskrivningsdatum' enligt den stegvisa uppdateringen 7
 
Senaste snittpoäng (enligt Collatz Conjecture) 286,775.73897
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 834,121.48241
Senaste snittändring per dag i position 2.95
BOINC världsposition på basen av RAC 654 av 63,598
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till Collatz Conjecture totalpoäng 0.00947%
Bidrag till Collatz Conjecture total RAC 0.00972%
Samlat mera poäng än % av alla Collatz Conjecture Användare 98.06283%
 
Antal datorer 1 (1)
Jämför med användare som har samma antal datorer här
 
Medlem av team BOINCstats
Team URL http://boincstats.com
Position i Team 9
Bidrag till Team totalpoäng 1.27378%
Bidrag till Team total RAC 0.90745%
Samlat mera poäng än % av alla Team Användare 95.02762%
 
Bosatt i Sydafrika Sydafrika Sydafrika
Position i Land 6
Bidrag till Land totalpoäng 1.99743%
Bidrag till Land total RAC 5.71434%
Samlat mera poäng än % av alla Land Användare 94.78261%
 
URL för signaturgrafik (för detta projekt endast) https://boincstats.com/signature/86/user/8305/project/sig.png