Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Gridcoin
 
BOINC Cross Project IDentifier 05d4b63c40a4d8c2b3dd2180f656931f
Team ID 9454
URL http://www.gridcoin.us
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 120,941.43
Består av 120,941.43 från den dagliga uppdateringen
+ 0.00 sedan dess
Länk till position i IBERCIVIS världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 229 av 914
 
Högsta världsposition någonsin 229 på 2017-03-27
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Datum för inskrivning 2013-11-19
 
Senaste snittpoäng (enligt IBERCIVIS) 0.09170
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 0.00000
Senaste snittändring per dag i position 0.02
BOINC världsposition på basen av RAC 215 av 914
 
Bidrag till IBERCIVIS totalpoäng 0.01232%
Bidrag till IBERCIVIS total RAC 9.17000%
Samlat mera poäng än % av alla IBERCIVIS Team 74.94530%
 
Bosatt i Internationell Internationell Internationell
Position i Land 44
Bidrag till Land totalpoäng 0.09546%
Bidrag till Land total RAC 0.01610%
Samlat mera poäng än % av alla Land Användare 99.43756%
 
Antal medlemmar 48
Antal aktiva medlemmar 0
Nya teammedlemmar, i snitt per dag 0.00
F.d. teammedlemmar, i snitt per dag 0.00
Teammedlemmar, ökning per dag i snitt 0
 
Totalt antal datorer i detta team 296 | Dator-CPU analys | Analys av operativsystem/dator
 
URL för team-signaturens grafik (för detta projekt endast) https://boincstats.com/signature/72/team/118094994/project/sig.png