Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
John Horner
 
BOINC Cross Project IDentifier e44975bbf7eb17486d1e6b9acbbdbf6e
AnvändarID 22020
URL http://
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 510.00
Består av 510.00 från den dagliga uppdateringen
+ 0.00 sedan dess
Länk till position i SHA-1 Collision Search Graz världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 11,192 av 16,403
 
Högsta världsposition någonsin 9,573 på 2009-01-28
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Datum för inskrivning 2009-01-20
Position i statistik för 'inskrivningsdatum' enligt den stegvisa uppdateringen 11
 
Senaste snittpoäng (enligt SHA-1 Collision Search Graz) 0.08637
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 0.00000
Senaste snittändring per dag i position 0
BOINC världsposition på basen av RAC 3,172 av 16,403
 
Bidrag till SHA-1 Collision Search Graz totalpoäng 0.00017%
Bidrag till SHA-1 Collision Search Graz total RAC 8.63740%
Samlat mera poäng än % av alla SHA-1 Collision Search Graz Användare 31.76858%
 
Antal datorer 1
Jämför med användare som har samma antal datorer här
 
Medlem av team n/a
Team URL http://
Position i Team n/a
Bidrag till Team totalpoäng n/a
Bidrag till Team total RAC inf%
Samlat mera poäng än % av alla Team Användare n/a
 
Bosatt i Sydafrika Sydafrika Sydafrika
Position i Land 30
Bidrag till Land totalpoäng 0.11242%
Bidrag till Land total RAC 2.77792%
Samlat mera poäng än % av alla Land Användare 30.23256%
 
URL för signaturgrafik (för detta projekt endast) https://boincstats.com/signature/50/user/1450633/project/sig.png