Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Odd-Rod
 
BOINC Cross Project IDentifier a12e83c113e9ad16fd4071422bb40cf1
AnvändarID 207
URL http://
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 26,290.00
Består av 26,290.00 från den dagliga uppdateringen
+ 0.00 sedan dess
Länk till position i SHA-1 Collision Search Graz världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 1,805 av 16,403
 
Högsta världsposition någonsin 72 på 2007-08-09
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Datum för inskrivning 2007-08-08
Position i statistik för 'inskrivningsdatum' enligt den stegvisa uppdateringen 8
 
Senaste snittpoäng (enligt SHA-1 Collision Search Graz) 0.08393
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 0.00000
Senaste snittändring per dag i position 0
BOINC världsposition på basen av RAC 3,820 av 16,403
 
Bidrag till SHA-1 Collision Search Graz totalpoäng 0.00873%
Bidrag till SHA-1 Collision Search Graz total RAC 8.39310%
Samlat mera poäng än % av alla SHA-1 Collision Search Graz Användare 88.99592%
 
Antal datorer 11
Jämför med användare som har samma antal datorer här
 
Medlem av team n/a
Team URL n/a
Position i Team n/a
Bidrag till Team totalpoäng n/a
Bidrag till Team total RAC inf%
Samlat mera poäng än % av alla Team Användare n/a
 
Bosatt i Sydafrika Sydafrika Sydafrika
Position i Land 6
Bidrag till Land totalpoäng 5.79534%
Bidrag till Land total RAC 2.69935%
Samlat mera poäng än % av alla Land Användare 86.04651%
 
URL för signaturgrafik (för detta projekt endast) https://boincstats.com/signature/50/user/8305/project/sig.png