Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Neldor
 
BOINC Cross Project IDentifier 3e13dd56ba84485e00cda0b9c8b90475
AnvändarID 1846
URL http://
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 81,140.00
Består av 81,140.00 från den dagliga uppdateringen
+ 0.00 sedan dess
Länk till position i SHA-1 Collision Search Graz världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 660 av 16,403
 
Högsta världsposition någonsin 315 på 2008-06-19
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Datum för inskrivning 2007-08-22
Position i statistik för 'inskrivningsdatum' enligt den stegvisa uppdateringen 7
 
Senaste snittpoäng (enligt SHA-1 Collision Search Graz) 0.05823
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 0.00000
Senaste snittändring per dag i position 0
BOINC världsposition på basen av RAC 12,186 av 16,403
 
Bidrag till SHA-1 Collision Search Graz totalpoäng 0.02694%
Bidrag till SHA-1 Collision Search Graz total RAC 5.82310%
Samlat mera poäng än % av alla SHA-1 Collision Search Graz Användare 95.97635%
 
Antal datorer 3
Jämför med användare som har samma antal datorer här
 
Medlem av team Kriptopolis
Team URL http://www.kriptopolis.org/boinc
Position i Team 72
Bidrag till Team totalpoäng 0.28880%
Bidrag till Team total RAC 90.72793%
Samlat mera poäng än % av alla Team Användare 91.13300%
 
Bosatt i Spanien Spanien Spanien
Position i Land 85
Bidrag till Land totalpoäng 0.22091%
Bidrag till Land total RAC 0.06885%
Samlat mera poäng än % av alla Land Användare 92.93433%
 
URL för signaturgrafik (för detta projekt endast) https://boincstats.com/signature/50/user/299755/project/sig.png