Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
geopense.EAH
 
BOINC Cross Project IDentifier 01e297806e8003d0f34f071c2d0f8b9d
Team ID 9963
URL http://www.geopense.net
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 808,773,459.96
Består av 808,160,154.96 från den dagliga uppdateringen
+ 613,305.00 sedan dess
Länk till position i Einstein@Home världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 68 av 11,634
 
Högsta världsposition någonsin 65 på 2018-10-20
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Datum för inskrivning 2009-04-20
 
Senaste snittpoäng (enligt Einstein@Home) 683,004.39848
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 737,979.51875
Senaste snittändring per dag i position 0.02
BOINC världsposition på basen av RAC 61 av 11,634
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till Einstein@Home totalpoäng 0.11983%
Bidrag till Einstein@Home total RAC 0.11565%
Samlat mera poäng än % av alla Einstein@Home Team 99.41551%
 
Bosatt i Internationell Internationell Internationell
Position i Land 20
Bidrag till Land totalpoäng 1.13025%
Bidrag till Land total RAC 0.76872%
Samlat mera poäng än % av alla Land Användare 99.98438%
 
Antal medlemmar 24
Antal aktiva medlemmar 1
Nya teammedlemmar, i snitt per dag 0.00
F.d. teammedlemmar, i snitt per dag 0.00
Teammedlemmar, ökning per dag i snitt 0
 
Totalt antal datorer i detta team 0
 
URL för team-signaturens grafik (för detta projekt endast) https://boincstats.com/signature/5/team/3435070/project/sig.png