Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Odd-Rod
 
BOINC Cross Project IDentifier a12e83c113e9ad16fd4071422bb40cf1
AnvändarID 804
URL http://
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 85.34
Består av 85.34 från den dagliga uppdateringen
+ 0.00 sedan dess
Länk till position i ABC@home beta världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 709 av 995
 
Högsta världsposition någonsin 637 på 2007-01-16
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Datum för inskrivning 2007-01-08
Position i statistik för 'inskrivningsdatum' enligt den stegvisa uppdateringen 51
 
Senaste snittpoäng (enligt ABC@home beta) 0.96967
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 0.00000
Senaste snittändring per dag i position 0
BOINC världsposition på basen av RAC 299 av 995
 
Bidrag till ABC@home beta totalpoäng 0.00537%
Bidrag till ABC@home beta total RAC 96.96740%
Samlat mera poäng än % av alla ABC@home beta Användare 28.74372%
 
Antal datorer 2
Jämför med användare som har samma antal datorer här
 
Medlem av team n/a
Team URL n/a
Position i Team n/a
Bidrag till Team totalpoäng n/a
Bidrag till Team total RAC inf%
Samlat mera poäng än % av alla Team Användare n/a
 
Bosatt i Sydafrika Sydafrika Sydafrika
Position i Land 2
Bidrag till Land totalpoäng 13.52481%
Bidrag till Land total RAC 42.11252%
Samlat mera poäng än % av alla Land Användare 0.00000%
 
URL för signaturgrafik (för detta projekt endast) https://boincstats.com/signature/39/user/8305/project/sig.png