Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Odd-Rod
 
BOINC Cross Project IDentifier a12e83c113e9ad16fd4071422bb40cf1
AnvändarID 2897
URL http://
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 1,218.80
Består av 1,218.80 från den dagliga uppdateringen
+ 0.00 sedan dess
Länk till position i Proteins@home världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 6,275 av 14,300
 
Högsta världsposition någonsin 2,032 på 2007-01-01
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Datum för inskrivning 2007-01-07
Position i statistik för 'inskrivningsdatum' enligt den stegvisa uppdateringen 52
 
Senaste snittpoäng (enligt Proteins@home) 0.08363
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 0.00000
Senaste snittändring per dag i position 0
BOINC världsposition på basen av RAC 2,828 av 14,300
 
Bidrag till Proteins@home totalpoäng 0.00125%
Bidrag till Proteins@home total RAC 8.36300%
Samlat mera poäng än % av alla Proteins@home Användare 56.11888%
 
Antal datorer 3
Jämför med användare som har samma antal datorer här
 
Medlem av team n/a
Team URL n/a
Position i Team n/a
Bidrag till Team totalpoäng n/a
Bidrag till Team total RAC inf%
Samlat mera poäng än % av alla Team Användare n/a
 
Bosatt i Sydafrika Sydafrika Sydafrika
Position i Land 15
Bidrag till Land totalpoäng 1.05321%
Bidrag till Land total RAC 3.00173%
Samlat mera poäng än % av alla Land Användare 67.39130%
 
URL för signaturgrafik (för detta projekt endast) https://boincstats.com/signature/36/user/8305/project/sig.png