Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Odd-Rod
 
BOINC Cross Project IDentifier a12e83c113e9ad16fd4071422bb40cf1
AnvändarID 881
URL http://
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 18,007.59
Består av 18,007.59 från den dagliga uppdateringen
+ 0.00 sedan dess
Länk till position i Rectilinear Crossing No. världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 2,646 av 18,230
 
Högsta världsposition någonsin 531 på 2006-08-11
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Datum för inskrivning 2006-07-30
Position i statistik för 'inskrivningsdatum' enligt den stegvisa uppdateringen 9
 
Senaste snittpoäng (enligt Rectilinear Crossing No.) 0.47982
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 2.64748
Senaste snittändring per dag i position 0.10
BOINC världsposition på basen av RAC 962 av 18,230
 
Bidrag till Rectilinear Crossing No. totalpoäng 0.00406%
Bidrag till Rectilinear Crossing No. total RAC 47.98210%
Samlat mera poäng än % av alla Rectilinear Crossing No. Användare 85.48546%
 
Antal datorer 7 (2)
Jämför med användare som har samma antal datorer här
 
Medlem av team n/a
Team URL n/a
Position i Team n/a
Bidrag till Team totalpoäng n/a
Bidrag till Team total RAC inf%
Samlat mera poäng än % av alla Team Användare n/a
 
Bosatt i Sydafrika Sydafrika Sydafrika
Position i Land 11
Bidrag till Land totalpoäng 0.32538%
Bidrag till Land total RAC 8.77664%
Samlat mera poäng än % av alla Land Användare 72.50000%
 
URL för signaturgrafik (för detta projekt endast) https://boincstats.com/signature/29/user/8305/project/sig.png