Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Odd-Rod
 
BOINC Cross Project IDentifier a12e83c113e9ad16fd4071422bb40cf1
AnvändarID 5935
URL http://
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 8,712.00
Består av 8,712.00 från den dagliga uppdateringen
+ 0.00 sedan dess
Länk till position i Seasonal Attribution världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 1,610 av 5,673
 
Högsta världsposition någonsin 1,503 på 2008-01-01
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Datum för inskrivning 2006-08-07
Position i statistik för 'inskrivningsdatum' enligt den stegvisa uppdateringen 4
 
Senaste snittpoäng (enligt Seasonal Attribution) 0.00000
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 0.00000
Senaste snittändring per dag i position 0
BOINC världsposition på basen av RAC 1,614 av 5,673
 
Bidrag till Seasonal Attribution totalpoäng 0.00932%
Bidrag till Seasonal Attribution total RAC 0.00000%
Samlat mera poäng än % av alla Seasonal Attribution Användare 71.61995%
 
Antal datorer 1
Jämför med användare som har samma antal datorer här
 
Medlem av team n/a
Team URL n/a
Position i Team n/a
Bidrag till Team totalpoäng n/a
Bidrag till Team total RAC nan%
Samlat mera poäng än % av alla Team Användare n/a
 
Bosatt i Sydafrika Sydafrika Sydafrika
Position i Land 11
Bidrag till Land totalpoäng 1.57963%
Bidrag till Land total RAC nan%
Samlat mera poäng än % av alla Land Användare 47.61905%
 
URL för signaturgrafik (för detta projekt endast) https://boincstats.com/signature/25/user/8305/project/sig.png