Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
 
BOINC Cross Project IDentifier 865f50c4be82a450012fa02a9b3e7fb6
Dator ID 176
Uppdragstid 2006-03-12
 
CPU AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(2)
Coprosessor Inget
Operativsystem och version Microsoft Windows XP
 
Ägare sTs950
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 12,004.99
Länk till position i HashClash världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 83 av 3,955
 
Högsta världsposition någonsin 21 på 2006-03-23
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Datum för inskrivning 2006-03-12
 
Senaste snittpoäng (enligt HashClash) 0.00000
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 12,004.99129
Senaste snittändring per dag i position 83
BOINC världsposition på basen av RAC 2,325 av 3,955
 
Bidrag till HashClash totalpoäng 0.20538%
Bidrag till HashClash total RAC 0.00000%
Samlat mera poäng än % av alla HashClash datorer 97.90139%