Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Gridcoin
Anslöt sig till teamet
Datum Användarnamn Aktuellt poängtal Från team  
Lämnade teamet
Datum Användarnamn Aktuellt poängtal Till team