Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Odd-Rod
 
BOINC Cross Project IDentifier a12e83c113e9ad16fd4071422bb40cf1
AnvändarID 86
URL http://
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 67,827.80
Består av 67,827.80 från den dagliga uppdateringen
+ 0.00 sedan dess
Länk till position i Stop@home världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 153 av 572
 
Högsta världsposition någonsin 93 på 2017-03-12
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Datum för inskrivning 2017-02-19
Position i statistik för 'inskrivningsdatum' enligt den stegvisa uppdateringen 2
 
Senaste snittpoäng (enligt Stop@home) 0.11326
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 0.00000
Senaste snittändring per dag i position 0
BOINC världsposition på basen av RAC 122 av 572
 
Bidrag till Stop@home totalpoäng 0.06188%
Bidrag till Stop@home total RAC 11.32560%
Samlat mera poäng än % av alla Stop@home Användare 73.25175%
 
Antal datorer 3 (3)
Jämför med användare som har samma antal datorer här
 
Medlem av team BOINCstats
Team URL http://boincstats.com
Position i Team 6
Bidrag till Team totalpoäng 3.60730%
Bidrag till Team total RAC 10.73263%
Samlat mera poäng än % av alla Team Användare 64.70588%
 
Bosatt i Sydafrika Sydafrika Sydafrika
Position i Land 1
Bidrag till Land totalpoäng 100.00000%
Bidrag till Land total RAC 100.00000%
Samlat mera poäng än % av alla Land Användare 0.00000%
 
URL för signaturgrafik (för detta projekt endast) https://boincstats.com/signature/173/user/8305/project/sig.png