Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 62b2609da78a7d1d6450d8f5c15dac13
Dator ID 1226236
Uppdragstid 2010-01-27
 
CPU Intel(R) Core(tm) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(8)
Coprosessor x 7.6.33, (BOINC)
Operativsystem och version Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
 
Ägare Joker!
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 9,859,930.54
Länk till position i Rosetta@Home världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 24 av 67,704
 
Högsta världsposition någonsin 21 på 2017-05-20
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Datum för inskrivning 2010-01-27
 
Senaste snittpoäng (enligt Rosetta@Home) 2,890.55190
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 3,665.74194
Senaste snittändring per dag i position 0.03
BOINC världsposition på basen av RAC 2,440 av 67,704
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till Rosetta@Home totalpoäng 0.01664%
Bidrag till Rosetta@Home total RAC 0.00935%
Samlat mera poäng än % av alla Rosetta@Home datorer 99.96455%