Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Odd-Rod
 
BOINC Cross Project IDentifier a12e83c113e9ad16fd4071422bb40cf1
AnvändarID 62
URL http://
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 11,182.37
Består av 11,182.37 från den dagliga uppdateringen
+ 0.00 sedan dess
Länk till position i SLinCA världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 207 av 2,209
 
Högsta världsposition någonsin 12 på 2011-02-12
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Datum för inskrivning 2011-01-11
Position i statistik för 'inskrivningsdatum' enligt den stegvisa uppdateringen 1
 
Senaste snittpoäng (enligt SLinCA) 0.06603
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 0.00000
Senaste snittändring per dag i position 0
BOINC världsposition på basen av RAC 354 av 2,209
 
Bidrag till SLinCA totalpoäng 0.04552%
Bidrag till SLinCA total RAC 6.60250%
Samlat mera poäng än % av alla SLinCA Användare 90.62924%
 
Antal datorer 1
Jämför med användare som har samma antal datorer här
 
Medlem av team n/a
Team URL n/a
Position i Team n/a
Bidrag till Team totalpoäng n/a
Bidrag till Team total RAC inf%
Samlat mera poäng än % av alla Team Användare n/a
 
Bosatt i Sydafrika Sydafrika Sydafrika
Position i Land 1
Bidrag till Land totalpoäng 51.87003%
Bidrag till Land total RAC 47.85461%
Samlat mera poäng än % av alla Land Användare 50.00000%
 
URL för signaturgrafik (för detta projekt endast) https://boincstats.com/signature/111/user/8305/project/sig.png