Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 189bd16e5ad3989ce7caa81e17cf0b3c
Dator ID 715
Uppdragstid 2011-02-24
 
CPU Intel(R) Core(tm)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(2)
Coprosessor 1x GeForce 9400 GT, 511MB (CUDA)
Operativsystem och version Microsoft Windows XP
 
Ägare Vale
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 30,676.50
Länk till position i SLinCA världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 177 av 2,317
 
Högsta världsposition någonsin 59 på 2011-05-19
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Datum för inskrivning 2011-02-24
 
Senaste snittpoäng (enligt SLinCA) 0.08322
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 0.00000
Senaste snittändring per dag i position 0
BOINC världsposition på basen av RAC 382 av 2,317
 
Bidrag till SLinCA totalpoäng 0.12488%
Bidrag till SLinCA total RAC 8.32150%
Samlat mera poäng än % av alla SLinCA datorer 92.36081%