Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
SM6GXQ Peter Lindquist
 
BOINC Cross Project IDentifier 8cdf3e9714d7dc6720bd7f87cc670a98
AnvändarID 1677
URL http://www.granudden.info/
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 83,615,373.90
Består av 83,615,373.90 från den dagliga uppdateringen
+ 0.00 sedan dess
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 7,762 av 4,479,587
1 sedan den dagliga uppdateringen
 
Högsta världsposition någonsin 1,551 på 2011-10-10
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 375.46822
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 5,876.99231
Senaste snittändring per dag i position 3.20
BOINC världsposition på basen av RAC 87,764 av 4,479,587
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00023%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00001%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined Användare 99.82673%
 
Länk till anv. datorstatistik   
 
Medlem av team Team.se
Team URL http://zii.mine.nu/users/trueq/boinc.htm
Position i Team 26
Bidrag till Team totalpoäng 0.04961%
Bidrag till Team total RAC 0.00463%
Samlat mera poäng än % av alla Team Användare 96.95906%
 
Bosatt i Sverige
Position i Land 100
Bidrag till Land totalpoäng 0.02330%
Bidrag till Land total RAC 0.00084%
Samlat mera poäng än % av alla Land Användare 99.62957%
 
URL för signaturgrafik https://boincstats.com/signature/-1/user/1677/sig.png
URL för signaturgrafik (för detta projekt endast) https://boincstats.com/signature/-1/user/1677/project/sig.png