Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Odd-Rod
Projektnamn Aktuellt poängtal % av totalen Idag Poäng
/dygn
Poäng
/vecka
Poäng
/månad
Världsposition senaste
dygn
senaste
vecka
senaste
månad
Team position Placering i landsstatistiken  
BOINC totalt 240,961,921.04 100.00 59,180 863,014 6,536,464 33,897,700 3,520 10 67 361 34 14 Detaljstatistik
Acoustics@home 229,062.45 0.10 168 42 3,570 23,772 534 1 8 20 6 2 Detaljstatistik
Albert@Home 242,583.70 0.10 0 0 0 688 146 0 2 15 5 1 Detaljstatistik
Amicable Numbers 1,401,273.98 0.58 0 0 20,509 20,509 1,573 2 5 36 11 4 Detaljstatistik
Asteroids@home 449,880.00 0.19 0 0 4,320 14,400 17,103 11 38 103 53 45 Detaljstatistik
BURP 116,560.02 0.05 0 0 0 0 532 0 0 0 14 2 Detaljstatistik
CAS@HOME 50,123.52 0.02 0 0 0 0 1,111 0 0 0 8 3 Detaljstatistik
Citizen Science Grid 694,856.49 0.29 0 0 0 0 2,942 0 0 7 17 6 Detaljstatistik
Climate Prediction 213,345.39 0.09 0 0 1,540 1,540 27,491 0 72 72 93 110 Detaljstatistik
Collatz Conjecture 169,629,088.74 70.40 0 845,996 6,304,674 31,324,245 1,423 2 27 162 11 7 Detaljstatistik
Cosmology@Home 228,809.45 0.09 0 0 0 15,392 6,976 1 17 247 47 23 Detaljstatistik
DBN Upper Bound 8,399.04 0.00 0 0 0 0 50 0 0 0 1 1 Detaljstatistik
DENIS@Home 117,850.58 0.05 0 0 0 0 828 0 0 0 12 5 Detaljstatistik
Distr. Hardware Evolution 1,581,479.50 0.66 0 0 22,106 791,656 467 0 4 86 8 1 Detaljstatistik
DrugDiscovery@Home 59,773.92 0.02 0 0 0 0 520 0 0 0 7 3 Detaljstatistik
Einstein@Home 3,287,979.47 1.36 0 125 813 2,938 2,664 5 26 170 19 10 Detaljstatistik
Enigma@Home 865,349.43 0.36 0 0 0 52,920 2,538 0 2 133 10 7 Detaljstatistik
FiND@Home 67,946.05 0.03 0 0 0 0 2,839 0 0 0 13 12 Detaljstatistik
Gerasim@Home 239,104.88 0.10 0 31 10,688 29,243 498 2 11 20 7 2 Detaljstatistik
GoofyxGrid@Home CPU 201,500.00 0.08 0 0 0 0 192 0 0 0 5 1 Detaljstatistik
GoofyxGrid@Home NCI 2,647,211.35 1.10 0 0 0 2,800 198 0 0 1 4 1 Detaljstatistik
GPUGRID 1,478,024.04 0.61 0 0 0 196,125 12,975 5 22 496 54 38 Detaljstatistik
LHC@Home 231,862.06 0.10 0 0 0 295 1,333 8 31 344 16 6 Detaljstatistik
MilkyWay@home 1,246,682.37 0.52 0 0 681 12,319 22,617 11 42 57 70 60 Detaljstatistik
MindModeling@Home 140,561.21 0.06 0 0 0 0 1,157 0 0 0 14 4 Detaljstatistik
Moo! Wrapper 5,019,488.47 2.08 0 144 13,448 84,896 2,041 0 0 13 23 8 Detaljstatistik
nanoHUB@home 3,808.12 0.00 0 0 0 3,691 40 0 0 67 1 6 Detaljstatistik
NFS@Home 234,280.96 0.10 3,558 2,904 4,096 21,500 2,137 10 11 94 26 8 Detaljstatistik
NumberFields@home 229,270.00 0.10 0 1,561 2,989 24,863 395 1 7 1,766 9 1 Detaljstatistik
ODLK 227,586.77 0.09 0 0 437 16,901 176 1 2 5 4 1 Detaljstatistik
ODLK1 226,835.95 0.09 0 74 74 9,442 300 0 4 7 5 3 Detaljstatistik
Primaboinca 1,458,412.12 0.61 2,800 7,400 7,400 7,400 482 0 1 2 3 2 Detaljstatistik
PrimeGrid 17,386,257.65 7.22 51,668 0 91,957 1,089,737 4,152 3 5 115 32 22 Detaljstatistik
Quake Catcher Network 39,077.00 0.02 0 0 0 0 559 0 0 0 3 1 Detaljstatistik
RakeSearch 231,642.00 0.10 0 135 13,312 27,513 352 1 2 13 6 1 Detaljstatistik
RALPH@Home 107,336.22 0.04 0 0 0 0 204 0 0 0 5 1 Detaljstatistik
RNA World 20,689.98 0.01 0 0 0 0 1,798 0 1 3 24 5 Detaljstatistik
Rosetta@Home 231,331.59 0.10 583 0 12,431 25,628 38,915 13 1,482 3,188 115 97 Detaljstatistik
SETI@Home 302,402.61 0.13 2 41 1,117 3,021 167,842 18 103 32 176 502 Detaljstatistik
SETI@Home Beta 206,390.01 0.09 0 38 1,370 4,350 1,535 0 5 13 17 6 Detaljstatistik
SRBase 283,942.18 0.12 0 0 0 0 825 0 1 4 9 1 Detaljstatistik
TN-Grid 232,436.13 0.10 0 0 0 0 599 1 1 8 6 1 Detaljstatistik
Universe@Home 324,605.38 0.13 0 2,667 7,679 16,540 4,935 9 22 193 28 9 Detaljstatistik
VGTU project@Home 201,895.06 0.08 0 0 0 0 440 0 0 0 4 1 Detaljstatistik
WEP-M+2 Project 72,973.50 0.03 0 430 3,046 17,082 403 0 3 25 8 1 Detaljstatistik
World Community Grid 239,806.56 0.10 288 305 2,681 6,140 91,704 33 416 845 78 251 Detaljstatistik
WUProp@Home 545,458.98 0.23 112 238 1,500 6,471 315 0 0 2 8 2 Detaljstatistik
XANSONS for COD 154,259.95 0.06 0 0 0 0 462 0 2 3 8 2 Detaljstatistik
YAFU 225,874.13 0.09 0 0 38 24,762 579 0 2 23 5 3 Detaljstatistik
yoyo@home 230,896.09 0.10 0 884 3,988 18,925 3,631 10 30 171 36 6 Detaljstatistik

Avslutade projekt:
Projektnamn Poäng % av totalen Världsposition Team position Placering i landsstatistiken  
123Numbers 88,207.48 0.04 150 4 1 Detaljstatistik
3x+1@home 17,125.00 0.01 434 1 Detaljstatistik
ABC Lattices @Home 715.97 0.00 123 1 Detaljstatistik
ABC@home 125,482.55 0.05 4,708 9 Detaljstatistik
ABC@home beta 85.34 0.00 709 2 Detaljstatistik
AlmereGrid Boinc Grid 16,035.01 0.01 445 2 Detaljstatistik
AlmereGrid TestGrid 14,137.34 0.01 114 1 Detaljstatistik
APS@Home 351.58 0.00 651 1 Detaljstatistik
AQUA@home 3,027,236.69 1.26 999 7 Detaljstatistik
Artificial Intelligence 225.00 0.00 3,986 14 Detaljstatistik
Biochemical Library 1,941.25 0.00 83 1 Detaljstatistik
BMG@Home 2,688.28 0.00 80 1 Detaljstatistik
Cels@Home 150.00 0.00 293 1 Detaljstatistik
Cels@Home (old) 1,100.84 0.00 1,008 3 Detaljstatistik
Chess960@Home 11,425.87 0.00 473 1 Detaljstatistik
Climate@Home 1,450.00 0.00 100 3 1 Detaljstatistik
Constellation 33,227.71 0.01 3,360 10 Detaljstatistik
CONVECTOR 32,592.80 0.01 444 40 Detaljstatistik
Correlizer 17,412.64 0.01 765 3 Detaljstatistik
DistributedDataMining 120,434.69 0.05 609 16 3 Detaljstatistik
DistrRTgen 19,474,798.50 8.08 1,055 5 Detaljstatistik
DNA@Home 15,779.10 0.01 461 2 Detaljstatistik
DNETC@HOME 243,583.15 0.10 2,727 9 Detaljstatistik
Docking@Home 27,954.76 0.01 12,219 24 Detaljstatistik
Duchamp Sourcefinder 3,001.60 0.00 430 10 2 Detaljstatistik
DynaPing 233,639.30 0.10 11 1 Detaljstatistik
EDGeS@Home 30,242.75 0.01 1,775 1,775 Detaljstatistik
eOn 25,014.67 0.01 1,937 5 Detaljstatistik
Evo@home 74.28 0.00 390 1 Detaljstatistik
FreeHAL 1,809,939.00 0.75 433 1 Detaljstatistik
Genetic Life 5,653.47 0.00 1,139 2 Detaljstatistik
Goldbach's Conjecture Project 1,085.43 0.00 439 2 Detaljstatistik
HashClash 320.18 0.00 853 6 Detaljstatistik
Hydrogen@Home 400.05 0.00 1,131 1 Detaljstatistik
IBERCIVIS 29,750.94 0.01 3,820 20 5 Detaljstatistik
Ideologias@Home 2,636.75 0.00 176 1 Detaljstatistik
iGEM@home 15,189.20 0.01 157 1 Detaljstatistik
Leiden Classical 112,657.48 0.05 1,642 19 5 Detaljstatistik
Luxrenderfarm@home 5,059.41 0.00 39 1 Detaljstatistik
Magnetism@home 7,669.76 0.00 525 1 Detaljstatistik
Malaria Control 61,636.08 0.03 11,896 53 82 Detaljstatistik
Mersenne@home 111,435.13 0.05 364 1 Detaljstatistik
Najmanovich Research Group 26,340.28 0.01 334 3 Detaljstatistik
Nano-Hive@Home 868.49 0.00 2,239 12 Detaljstatistik
nanosurf 69,404.12 0.03 91 3 1 Detaljstatistik
NQueens Project 36,654.99 0.02 456 2 Detaljstatistik
OProject@Home 28,342.48 0.01 767 89 Detaljstatistik
OPTIMA@HOME 17,252.26 0.01 219 1 Detaljstatistik
Orbit@Home 6,605.28 0.00 1,463 4 4 Detaljstatistik
Physics 10,068.74 0.00 129 14 Detaljstatistik
PicEvolvr 2,745.45 0.00 127 1 Detaljstatistik
Pirates@Home 1,239.00 0.00 537 2 Detaljstatistik
POEM@HOME 138,259.49 0.06 14,760 72 46 Detaljstatistik
POGS (theSkyNet) 214,236.87 0.09 6,969 31 16 Detaljstatistik
pPot Tables 288.00 0.00 206 1 Detaljstatistik
Predictor@Home 1,550.98 0.00 28,422 94 Detaljstatistik
Project Neuron 6,422.77 0.00 115 1 Detaljstatistik
Proteins@home 1,218.80 0.00 6,275 15 Detaljstatistik
QMC@Home 57,744.97 0.02 9,115 31 Detaljstatistik
QuantumFIRE 34,995.85 0.01 594 2 Detaljstatistik
Ramsey@Home 28,764.70 0.01 222 1 Detaljstatistik
Rectilinear Crossing No. 18,007.59 0.01 2,646 11 Detaljstatistik
Renderfarm.fi 24,027.50 0.01 716 1 Detaljstatistik
RenderFarm@Home 145.79 0.00 310 1 Detaljstatistik
Reversi 1,281.56 0.00 230 1 Detaljstatistik
RieselSieve 19,908.85 0.01 1,786 5 Detaljstatistik
Rioja Science 28,709.70 0.01 380 2 Detaljstatistik
RSA Lattice Siever (2.0) 12,315.52 0.01 437 2 Detaljstatistik
SAT@home 94,015.29 0.04 1,510 9 5 Detaljstatistik
Seasonal Attribution 8,712.00 0.00 1,610 11 Detaljstatistik
SHA-1 Collision Search Graz 26,290.00 0.01 1,805 6 Detaljstatistik
SIMAP 60,173.72 0.02 6,992 10 Detaljstatistik
SimOne@home 3,828.28 0.00 137 1 Detaljstatistik
SLinCA 11,182.37 0.00 207 1 Detaljstatistik
Spatiotemporal Quality of Service 624.72 0.00 126 12 Detaljstatistik
Spinhenge@home 24,485.92 0.01 9,854 27 Detaljstatistik
Stop@home 67,827.80 0.03 153 6 1 Detaljstatistik
SubsetSum@Home 18,058.36 0.01 443 3 Detaljstatistik
Sudoku project 24,195.50 0.01 311 4 Detaljstatistik
Sudoku@vtaiwan 17,088.59 0.01 1,053 2 Detaljstatistik
Superlink@Technion 12,799.47 0.01 2,208 3 Detaljstatistik
Surveill@Home 14,624.98 0.01 153 1 Detaljstatistik
SZTAKI Desktop Grid 52,866.85 0.02 2,358 24 5 Detaljstatistik
Tanpaku 7,476.31 0.00 5,387 9 Detaljstatistik
The Lattice Project 81,031.61 0.03 907 11 4 Detaljstatistik
TSP 661.89 0.00 779 4 Detaljstatistik
UCT Malaria 1,666.67 0.00 452 6 Detaljstatistik
uFluids 3,221.33 0.00 7,194 26 Detaljstatistik
Universe@Home Test 33,525.00 0.01 448 47 Detaljstatistik
Virtual Prairie 12,564.19 0.01 1,237 2 Detaljstatistik
Virus Respiratorio Sincitial 512.99 0.00 166 1 Detaljstatistik
Volpex 32,440.70 0.01 233 9 1 Detaljstatistik
VTU@Home 1,487.38 0.00 1,293 1 Detaljstatistik
XtremLab 1,184.41 0.00 1,385 7 Detaljstatistik