Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Burakreis Marangoz
 
BOINC Cross Project IDentifier 78cfa2dd6fd4dad532aa7ec1e8721205
AnvändarID 6976
URL http://www.burakreis.tk
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 109,017,120.96
Består av 109,015,141.37 från den dagliga uppdateringen
+ 1,979.59 sedan dess
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 6,235 av 4,469,351
3 sedan den dagliga uppdateringen
 
Högsta världsposition någonsin 5,150 på 2010-09-27
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 137,679.85491
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 136,954.78701
Senaste snittändring per dag i position 1.64
BOINC världsposition på basen av RAC 2,984 av 4,469,351
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00030%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00211%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined Användare 99.86049%
 
Länk till anv. datorstatistik   
 
Medlem av team BOINCstats
Team URL http://boincstats.com
Position i Team 49
Bidrag till Team totalpoäng 0.07033%
Bidrag till Team total RAC 0.05895%
Samlat mera poäng än % av alla Team Användare 97.33985%
 
Bosatt i Turkiet
Position i Land 11
Bidrag till Land totalpoäng 1.75494%
Bidrag till Land total RAC 2.32003%
Samlat mera poäng än % av alla Land Användare 99.87407%
 
URL för signaturgrafik https://boincstats.com/signature/-1/user/6976/sig.png
URL för signaturgrafik (för detta projekt endast) https://boincstats.com/signature/-1/user/6976/project/sig.png