Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Chase Kelly-Reif
 
BOINC Cross Project IDentifier fab54bc0b5896c2f67f860379079a375
AnvändarID 2832095
URL http://chasekr.com
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 4,267,174.53
Består av 4,267,174.53 från den dagliga uppdateringen
+ 0.00 sedan dess
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 71,722 av 4,469,842
24 sedan den dagliga uppdateringen
 
Högsta världsposition någonsin 51,665 på 2016-03-24
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 0.75168
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) -291.01627
Senaste snittändring per dag i position 26.02
BOINC världsposition på basen av RAC 177,302 av 4,469,842
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00001%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00000%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined Användare 98.39542%
 
Länk till anv. datorstatistik   
 
Medlem av team University of Oregon
Team URL http://uoregon.edu
Position i Team 8
Bidrag till Team totalpoäng 4.93557%
Bidrag till Team total RAC 0.00155%
Samlat mera poäng än % av alla Team Användare 91.91919%
 
Bosatt i Förenta Staterna
Position i Land 26,807
Bidrag till Land totalpoäng 0.00003%
Bidrag till Land total RAC 0.00000%
Samlat mera poäng än % av alla Land Användare 96.59862%
 
URL för signaturgrafik https://boincstats.com/signature/-1/user/2832095/sig.png
URL för signaturgrafik (för detta projekt endast) https://boincstats.com/signature/-1/user/2832095/project/sig.png