Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
iMacster
 
BOINC Cross Project IDentifier 58ec5879a514b27ac7201f143d682bb1
AnvändarID 176988
URL http://
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 1,772,606.59
Består av 1,772,606.59 från den dagliga uppdateringen
+ 0.00 sedan dess
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 127,927 av 4,531,103
58 sedan den dagliga uppdateringen
 
Högsta världsposition någonsin 58,576 på 2013-03-15
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 239.69680
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 237.06363
Senaste snittändring per dag i position 26.10
BOINC världsposition på basen av RAC 118,525 av 4,531,103
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00001%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00001%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined Användare 97.17669%
 
Länk till anv. datorstatistik   
 
Medlem av team n/a
Team URL http://
Position i Team n/a
Bidrag till Team totalpoäng n/a
Bidrag till Team total RAC inf%
Samlat mera poäng än % av alla Team Användare n/a
 
Bosatt i Förenta Staterna
Position i Land 47,284
Bidrag till Land totalpoäng 0.00001%
Bidrag till Land total RAC 0.00002%
Samlat mera poäng än % av alla Land Användare 94.20205%
 
URL för signaturgrafik https://boincstats.com/signature/-1/user/176988/sig.png
URL för signaturgrafik (för detta projekt endast) https://boincstats.com/signature/-1/user/176988/project/sig.png