Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Unimatrix Meibok
Anslöt sig till teamet
Datum Användarnamn Aktuellt poängtal Från team  
Lämnade teamet
Datum Användarnamn Aktuellt poängtal Till team