Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
S.E.T.I. Recklinghausen, Germany
Projektnamn Aktuellt poängtal % av totalen Idag Poäng
/dygn
Poäng
/vecka
Poäng
/månad
Världsposition senaste
dygn
senaste
vecka
senaste
månad
Placering i landsstatistiken  
BOINC totalt 32,440,590.37 100.00 50,138 2,170 99,012 352,414 2,781 1 2 11 220 Detaljstatistik
Amicable Numbers 3,220,828.37 9.93 47,853 0 13,672 136,724 129 0 1 1 16 Detaljstatistik
Asteroids@home 6,385,440.00 19.68 0 1,920 6,240 23,040 310 0 0 0 33 Detaljstatistik
Citizen Science Grid 2,899,885.33 8.94 0 0 38,014 38,014 156 0 1 1 12 Detaljstatistik
Climate Prediction 1,747,637.32 5.39 0 0 5,339 32,848 791 0 2 8 64 Detaljstatistik
Einstein@Home 4,580,993.34 14.12 250 250 21,779 71,922 1,610 0 1 1 186 Detaljstatistik
GPUGRID 249,700.00 0.77 0 0 0 0 1,293 0 0 5 198 Detaljstatistik
LHC@Home 1,968,813.74 6.07 0 0 2,666 7,075 251 0 0 1 27 Detaljstatistik
MilkyWay@home 857,711.66 2.64 1,749 0 3,565 10,586 1,743 0 0 3 182 Detaljstatistik
Rosetta@Home 455,116.43 1.40 0 0 1,333 7,910 2,347 0 4 8 165 Detaljstatistik
SETI@Home 2,106,563.61 6.49 286 0 2,491 10,668 7,575 1 4 20 460 Detaljstatistik
Universe@Home 582,205.48 1.79 0 0 1,333 4,667 274 0 1 5 19 Detaljstatistik
World Community Grid 607,964.83 1.87 0 0 2,579 8,960 8,348 0 5 7 392 Detaljstatistik

Avslutade projekt:
Projektnamn Poäng % av totalen Världsposition Placering i landsstatistiken  
ATLAS@Home 284,268.04 0.88 97 10 Detaljstatistik
Duchamp Sourcefinder 106,018.94 0.33 33 4 Detaljstatistik
Malaria Control 94,693.19 0.29 806 82 Detaljstatistik
POEM@HOME 1,202,535.96 3.71 587 90 Detaljstatistik
POGS (theSkyNet) 5,164,933.78 15.92 150 14 Detaljstatistik
SIMAP 57,697.16 0.18 855 138 Detaljstatistik
SZTAKI Desktop Grid 151,851.21 0.47 228 19 Detaljstatistik
vLHCathome 484,087.57 1.49 134 10 Detaljstatistik