Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
TTSSL
Datum Poäng
2017-01-12 26,949
2017-02-01 7,442
2017-06-25 7,334
2019-01-07 6,756
2015-11-14 6,042