Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Gridcoin
Projektnamn Aktuellt poängtal % av totalen Idag Poäng
/dygn
Poäng
/vecka
Poäng
/månad
Världsposition senaste
dygn
senaste
vecka
senaste
månad
Placering i landsstatistiken  
BOINC totalt 1,917,097,020,635.55 100.00 992,055,523 1,601,951,853 10,476,892,902 44,340,993,554 4 0 0 0 4 Detaljstatistik
Acoustics@home 4,019,434.37 0.00 0 49,644 429,870 1,024,086 23 0 2 2 9 Detaljstatistik
Albert@Home 13,782,697.81 0.00 0 63 313 29,250 20 0 0 0 8 Detaljstatistik
Amicable Numbers 63,268,414,341.43 3.30 107,615,360 149,042,693 1,067,567,338 5,463,759,376 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
Asteroids@home 9,771,735,840.00 0.51 0 29,492,160 60,199,680 354,621,600 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
BURP 66,634,981.90 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
CAS@HOME 1,833,122.28 0.00 0 0 0 0 24 0 0 0 13 Detaljstatistik
Citizen Science Grid 15,543,622,451.89 0.81 4,081,143 3,306,101 26,297,914 299,087,788 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
Climate Prediction 465,834,313.08 0.02 0 0 948,407 24,114,604 3 0 0 0 2 Detaljstatistik
Collatz Conjecture 298,567,405,087.80 15.57 637,776,399 946,155,977 6,166,066,126 22,821,478,855 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
Cosmology@Home 1,185,508,461.34 0.06 62,146 89,745 961,859 21,985,563 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
DBN Upper Bound 18,291.26 0.00 0 0 0 0 17 0 0 0 11 Detaljstatistik
DENIS@Home 71,392,358.40 0.00 0 0 0 0 5 0 0 0 3 Detaljstatistik
Distr. Hardware Evolution 2,343,703,222.22 0.12 2,157,713 4,044,607 22,482,824 1,671,287,084 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
DrugDiscovery@Home 393,836,355.08 0.02 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
Einstein@Home 34,751,896,314.15 1.81 21,985,116 40,807,135 187,690,286 691,852,889 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
Enigma@Home 25,241,855,494.00 1.32 26,712,272 48,396,596 384,904,412 1,624,528,933 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
FiND@Home 12,247,979.01 0.00 0 0 0 0 13 0 0 0 5 Detaljstatistik
Gerasim@Home 5,266,791.79 0.00 1,332 3,554 21,214 131,979 37 0 0 0 4 Detaljstatistik
GoofyxGrid@Home CPU 2,560,920.00 0.00 0 0 0 20 38 0 0 0 17 Detaljstatistik
GoofyxGrid@Home NCI 91,355,475.00 0.00 142,830 215,690 968,300 3,217,080 19 0 0 0 7 Detaljstatistik
GPUGRID 78,541,329,075.38 4.10 83,075,789 185,758,395 1,333,585,601 6,424,365,693 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
LHC@Home 1,044,379,861.12 0.05 0 1,405,270 8,850,940 53,423,510 2 0 1 1 2 Detaljstatistik
LHCathome-dev 112,896.74 0.00 0 0 0 1,361 36 0 0 0 16 Detaljstatistik
MilkyWay@home 33,863,623,400.96 1.77 40,399,965 82,019,811 470,384,466 1,873,922,172 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
MindModeling@Home 70,397,839.90 0.00 6,088 0 0 38,121 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
Moo! Wrapper 19,478,837,736.26 1.02 5,314,290 9,060,156 49,947,342 163,981,866 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
NFS@Home 4,694,054,778.00 0.24 1,967,348 7,168,538 32,236,030 186,210,868 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
NumberFields@home 4,925,550,744.34 0.26 10,048,569 8,950,739 54,519,581 234,026,566 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
ODLK 5,233,610.45 0.00 0 6,115 47,046 141,085 11 0 0 1 8 Detaljstatistik
ODLK1 940,722,162.94 0.05 0 2,729,171 18,898,483 79,233,033 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
Primaboinca 7,067,800.00 0.00 3,200 11,000 46,800 204,400 58 0 0 2 24 Detaljstatistik
PrimeGrid 49,757,054,108.17 2.60 11,673,781 23,242,937 183,268,891 860,457,538 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
Quake Catcher Network 451,413.00 0.00 0 0 0 0 16 0 0 0 6 Detaljstatistik
RADIOACTIVE@HOME 265,693.53 0.00 0 38 1,360 6,744 29 0 0 0 8 Detaljstatistik
RakeSearch 3,138,718.58 0.00 0 2,104 14,279 66,970 45 0 0 3 22 Detaljstatistik
RALPH@Home 177,139.98 0.00 0 0 0 0 67 0 0 0 27 Detaljstatistik
RNA World 623,318.97 0.00 0 0 6,260 71,253 65 0 0 4 4 Detaljstatistik
Rosetta@Home 2,678,805,567.78 0.14 4,118,828 4,142,151 30,432,618 123,837,487 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
SETI@Home 5,198,639,683.66 0.27 6,654,094 9,189,662 59,391,465 237,919,560 4 0 0 0 1 Detaljstatistik
SETI@Home Beta 15,693,182.59 0.00 7,815 24,098 148,480 187,074 21 0 0 0 12 Detaljstatistik
SRBase 3,655,960,803.37 0.19 4,626,117 6,594,351 41,368,275 174,414,710 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
TN-Grid 1,055,660,899.04 0.06 0 0 12,075,497 59,864,131 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
Universe@Home 4,931,247,503.18 0.26 16,122,000 24,580,667 157,844,000 476,422,000 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
VGTU project@Home 1,034,638,147.00 0.05 937,297 1,774,144 12,543,521 50,162,989 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
WEP-M+2 Project 919,172.03 0.00 0 1,789 63,920 97,420 45 0 4 4 21 Detaljstatistik
World Community Grid 3,450,494,785.18 0.18 3,685,935 7,297,656 48,888,226 204,089,883 8 0 1 1 6 Detaljstatistik
WUProp@Home 40,461,930.78 0.00 14,226 18,307 123,869 542,177 6 0 0 0 3 Detaljstatistik
XANSONS for COD 15,130,117.29 0.00 0 0 0 8,611 36 0 0 0 17 Detaljstatistik
YAFU 1,899,450,421.36 0.10 1,591,194 3,950,027 23,925,291 75,068,956 1 0 0 0 1 Detaljstatistik
yoyo@home 1,829,769,664.57 0.10 1,274,675 2,420,763 19,742,119 85,108,270 1 0 0 0 1 Detaljstatistik

Avslutade projekt:
Projektnamn Poäng % av totalen Världsposition Placering i landsstatistiken  
123Numbers 502,953.45 0.00 28 16 Detaljstatistik
ABC@home 114.81 0.00 1,772 387 Detaljstatistik
AlmereGrid Boinc Grid 1.60 0.00 345 101 Detaljstatistik
AndersonAttack 425,828.67 0.00 10 4 Detaljstatistik
ATLAS@Home 66,628,658.88 0.00 1 1 Detaljstatistik
Beal@Home 218,750.00 0.00 20 11 Detaljstatistik
Bitcoin Utopia 1,233,930,898,502.50 64.36 6 5 Detaljstatistik
BMG@Home 12,929.01 0.00 21 3 Detaljstatistik
Climate@Home 31,550.00 0.00 17 9 Detaljstatistik
Constellation 4,740,234.30 0.00 27 11 Detaljstatistik
CONVECTOR 1,824,981.93 0.00 10 5 Detaljstatistik
DistributedDataMining 158,331,854.78 0.01 1 1 Detaljstatistik
DistrRTgen 11,534,976.00 0.00 269 64 Detaljstatistik
DNA@Home 3,224.44 0.00 185 66 Detaljstatistik
Docking@Home 12,976,312.31 0.00 38 13 Detaljstatistik
Duchamp Sourcefinder 5,842,550.49 0.00 1 1 Detaljstatistik
EDGeS@Home 1,465,933.57 0.00 46 15 Detaljstatistik
eOn 55,907.80 0.00 182 59 Detaljstatistik
Gridcoin Finance 2,267,738,486.63 0.12 1 1 Detaljstatistik
IBERCIVIS 120,941.43 0.00 229 44 Detaljstatistik
Leiden Classical 175,457,980.19 0.01 1 1 Detaljstatistik
Malaria Control 33,733,833.48 0.00 20 7 Detaljstatistik
Najmanovich Research Group 98,511.70 0.00 58 20 Detaljstatistik
nanosurf 41,952.86 0.00 37 18 Detaljstatistik
OProject@Home 19,918.59 0.00 150 48 Detaljstatistik
POEM@HOME 6,964,265,072.97 0.36 3 2 Detaljstatistik
POGS (theSkyNet) 2,391,724,271.06 0.12 1 1 Detaljstatistik
Rioja Science 111,322.10 0.00 55 20 Detaljstatistik
SAT@home 143,894,343.39 0.01 3 1 Detaljstatistik
SIMAP 1,845,740.33 0.00 150 49 Detaljstatistik
Spatiotemporal Quality of Service 1,361.38 0.00 35 17 Detaljstatistik
Stop@home 806,651.72 0.00 23 9 Detaljstatistik
SZTAKI Desktop Grid 43,802,242.14 0.00 4 2 Detaljstatistik
The Lattice Project 1,059,467.52 0.00 46 15 Detaljstatistik
Universe@Home Test 532,288.89 0.00 38 18 Detaljstatistik
vLHCathome 45,263,369.40 0.00 1 1 Detaljstatistik
Volpex 86,759.01 0.00 44 17 Detaljstatistik
Wildlife@Home 3,633.32 0.00 57 22 Detaljstatistik