Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i5-3337U CPU @ 1.80GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier fc34cc74b2dd6422dd099611e3686ee7
Dator ID 332376540
Observerad första gången 2018-01-12
 
CPU Intel(R) Core(tm) i5-3337U CPU @ 1.80GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(4)
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.16299.00)
 
Ägare grcpool.com-2
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 3,681,711.56
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 39,882 av 789,049
 
Högsta världsposition någonsin 39,882 på 2019-04-24
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 1,762.76456
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 7,613.58065
Senaste snittändring per dag i position 46.61
BOINC världsposition på basen av RAC 90,889 av 789,049
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00001%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00003%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 94.94556%