Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
 
BOINC Cross Project IDentifier f757e108b78dd6f6ca7fb2ef7daaac95
Dator ID 340797880
Observerad första gången 2018-12-25
 
CPU AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 16
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Core x64 Edition, (10.00.17763.00)
 
Ägare HenkM
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 517,700,725.87
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 781 av 820,938
 
Högsta världsposition någonsin 781 på 2019-04-19
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 100,817.20366
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 878,559.25806
Senaste snittändring per dag i position 0.74
BOINC världsposition på basen av RAC 3,014 av 820,938
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00141%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00177%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 99.90486%