Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i7-4770 CPU @ 3.40GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier ef54a016df56829731b2918a10abe24b
Dator ID 310281319
Observerad första gången 2017-04-05
 
CPU Intel(R) Core(tm) i7-4770 CPU @ 3.40GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(8)
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Core x64 Edition, (10.00.17134.00)
 
Ägare MaGnuS
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 45,839,737.90
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 6,037 av 741,165
 
Högsta världsposition någonsin 2,368 på 2017-08-30
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 7.61173
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 0.00000
Senaste snittändring per dag i position 3.06
BOINC världsposition på basen av RAC 462,869 av 741,165
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00012%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00000%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 99.18547%