Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i7-5650U CPU @ 2.20GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier e21754e37cac5f8e48574132713fa22c
Dator ID 332488191
Observerad första gången 2018-01-16
 
CPU Intel(R) Core(tm) i7-5650U CPU @ 2.20GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(4)
Operativsystem och version OSX 18.2.0
 
Ägare grcpool.com-2
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 168,811.14
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 224,384 av 855,542
 
Högsta världsposition någonsin 223,669 på 2019-03-13
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 2.10191
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 0.00000
Senaste snittändring per dag i position 18.23
BOINC världsposition på basen av RAC 562,399 av 855,542
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00000%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00000%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 73.77288%