Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier ddc2d4c1f8eb259483772876b6a9dfb2
Dator ID 270306779
Observerad första gången 2017-04-05
 
CPU Intel(R) Core(tm) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(6)
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.17763.00)
 
Ägare bluestang
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 597,303,729.05
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 682 av 752,655
 
Högsta världsposition någonsin 661 på 2019-02-08
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 178,080.63197
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 10,739,074.77419
Senaste snittändring per dag i position 30.26
BOINC världsposition på basen av RAC 1,914 av 752,655
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00162%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00311%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 99.90939%