Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm)2 Quad CPU Q6700 @ 2.66GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier dcacd5a78792133fcfaec752b7a27600
Dator ID 339151324
Observerad första gången 2018-10-13
 
CPU Intel(R) Core(tm)2 Quad CPU Q6700 @ 2.66GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(4)
Operativsystem och version Microsoft Windows XP Home
 
Ägare grcpool.com-2
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 303,130.50
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 173,990 av 789,049
 
Högsta världsposition någonsin 116,658 på 2018-12-14
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 1,073.03355
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 2,277.00000
Senaste snittändring per dag i position 769.58
BOINC världsposition på basen av RAC 124,863 av 789,049
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00000%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00002%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 77.94940%