Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm)2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier d8a7cabf27b0fb5aff3d8808ef0728a7
Dator ID 341388913
Observerad första gången 2019-01-15
 
CPU Intel(R) Core(tm)2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(2)
Operativsystem och version OSX 18.2.0
 
Ägare grcpool.com-2
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 145,995.82
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 237,604 av 853,427
 
Högsta världsposition någonsin 237,604 på 2019-03-20
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 1,450.19600
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 2,652.41935
Senaste snittändring per dag i position 2,656.19
BOINC världsposition på basen av RAC 93,782 av 853,427
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00000%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00003%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 72.15884%