Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i7-3930K CPU @ 3.20GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier c3077a7a399dc1bf7f649d6ff241a4a9
Dator ID 338643758
Observerad första gången 2018-09-25
 
CPU Intel(R) Core(tm) i7-3930K CPU @ 3.20GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(12)
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Core x64 Edition, (10.00.17134.00)
 
Ägare Heath McLaughlin
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 22,247,481.40
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 9,382 av 853,553
 
Högsta världsposition någonsin 8,661 på 2018-12-19
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 6,461.01946
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 6,719.35484
Senaste snittändring per dag i position 3.06
BOINC världsposition på basen av RAC 28,533 av 853,553
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00006%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00012%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 98.90083%