Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier b6331a29bbf399603ba78e43ecc8831c
Dator ID 317706389
Observerad första gången 2017-04-05
 
CPU Intel(R) Core(tm) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(7)
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Core x64 Edition, (10.00.17763.00)
 
Ägare Thermophys [Gridcoin]
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 378,550,672.17
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 1,067 av 854,238
 
Högsta världsposition någonsin 726 på 2018-09-14
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 29,172.87219
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) -2,674,861.41935
Senaste snittändring per dag i position 6.87
BOINC världsposition på basen av RAC 7,507 av 854,238
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00103%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00052%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 99.87509%