Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i3-2350M CPU @ 2.30GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier b02100967a95fa80146d28696c9be67f
Dator ID 329441948
Observerad första gången 2017-10-06
 
CPU Intel(R) Core(tm) i3-2350M CPU @ 2.30GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(4)
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.17134.00)
 
Ägare Coleslaw
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 123,291.86
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 246,300 av 784,806
 
Högsta världsposition någonsin 221,398 på 2019-03-26
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 14.64039
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) -1,643.41935
Senaste snittändring per dag i position 794.97
BOINC världsposition på basen av RAC 417,432 av 784,806
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00000%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00000%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 68.61645%