Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i3-4160 CPU @ 3.60GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier ab666f567f25254729ae47d0d26c8621
Dator ID 335116377
Observerad första gången 2018-04-15
 
CPU Intel(R) Core(tm) i3-4160 CPU @ 3.60GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(4)
Operativsystem och version Linux
 
Ägare Forest T.
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 310,098,475.82
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 1,399 av 806,738
 
Högsta världsposition någonsin 1,168 på 2019-01-07
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 229,797.79425
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 691,976.51613
Senaste snittändring per dag i position 1.58
BOINC världsposition på basen av RAC 1,568 av 806,738
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00084%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00400%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 99.82659%