Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier aa4c3c681bcc311c19ff85883fcbfa5e
Dator ID 341233264
Observerad första gången 2019-01-11
 
CPU Intel(R) Core(tm)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(2)
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.17134.00)
 
Ägare grcpool.com-3
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 263,040.00
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 187,488 av 854,526
 
Högsta världsposition någonsin 186,776 på 2019-01-16
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 0.08579
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 0.00000
Senaste snittändring per dag i position 24.06
BOINC världsposition på basen av RAC 802,089 av 854,526
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00000%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00000%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 78.05942%