Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier a57d1931518f398e35338fe99d95757d
Dator ID 342088169
Observerad första gången 2019-02-26
 
CPU Intel(R) Core(tm) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(8)
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.17763.00)
 
Ägare grcpool.com-3
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 151,251,036.05
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 2,711 av 741,165
 
Högsta världsposition någonsin 2,711 på 2019-05-23
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 381,693.35890
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 1,588,567.70968
Senaste snittändring per dag i position 25.68
BOINC världsposition på basen av RAC 923 av 741,165
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00041%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00670%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 99.63422%