Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 9ff3ad96c72deca6051741c55635d028
Dator ID 326516792
Observerad första gången 2017-06-29
 
CPU Intel(R) Core(tm) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(8)
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.17134.00)
 
Ägare grcpool.com-2
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 933,087.80
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 101,906 av 853,553
 
Högsta världsposition någonsin 11,498 på 2018-03-13
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 465.57076
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 3,114.67742
Senaste snittändring per dag i position 168.48
BOINC världsposition på basen av RAC 166,498 av 853,553
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00000%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00001%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 88.06096%