Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i7-6850K CPU @ 3.60GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 96826e0556a221a356d69cfeef465f20
Dator ID 334233532
Observerad första gången 2018-03-15
 
CPU Intel(R) Core(tm) i7-6850K CPU @ 3.60GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(12)
Operativsystem och version Linux
 
Ägare Keith Myers
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 106,882,633.41
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 3,327 av 852,947
 
Högsta världsposition någonsin 3,327 på 2019-03-24
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 422,099.86569
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 424,305.32258
Senaste snittändring per dag i position 9.48
BOINC världsposition på basen av RAC 838 av 852,947
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00029%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00779%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 99.60994%