Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i5-8400 CPU @ 2.80GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 82f6968a7ef9341b8340e721fb0e130f
Dator ID 341455390
Observerad första gången 2019-01-18
 
CPU Intel(R) Core(tm) i5-8400 CPU @ 2.80GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(6)
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Core x64 Edition, (10.00.17134.00)
 
Ägare grcpool.com-2
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 155,040.00
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 225,056 av 741,165
 
Högsta världsposition någonsin 225,056 på 2019-05-23
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 1,837.25837
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 1,068.38710
Senaste snittändring per dag i position 725.87
BOINC världsposition på basen av RAC 77,327 av 741,165
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00000%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00003%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 69.63483%