Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Xeon(R) CPU X3430 @ 2.40GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 81d210d1087b03625a2636ab1ff3a63d
Dator ID 339145040
Observerad första gången 2018-10-13
 
CPU Intel(R) Xeon(R) CPU X3430 @ 2.40GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 2(4)
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.17134.00)
 
Ägare Coleslaw
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 1,067,108.43
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 92,501 av 1,133,066
 
Högsta världsposition någonsin 92,074 på 2019-01-16
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 667.05836
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 7,641.67742
Senaste snittändring per dag i position 614.19
BOINC världsposition på basen av RAC 153,220 av 1,133,066
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00000%
Bidrag till BOINC combined total RAC 66,705.83600%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 91.83622%