Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Xeon(R) CPU X3430 @ 2.40GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 81d210d1087b03625a2636ab1ff3a63d
Dator ID 339145040
Observerad första gången 2018-10-13
 
CPU Intel(R) Xeon(R) CPU X3430 @ 2.40GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 2(4)
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.17134.00)
 
Ägare Coleslaw
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 525,613.24
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 137,728 av 972,068
 
Högsta världsposition någonsin 137,728 på 2018-11-13
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 1,044.85840
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 14,294.25806
Senaste snittändring per dag i position 5,194.81
BOINC världsposition på basen av RAC 119,331 av 972,068
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00000%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00002%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 85.83144%