Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor
 
BOINC Cross Project IDentifier 7da4d1956d29f3ff1f0858a7596dd5e3
Dator ID 318590775
Observerad första gången 2017-04-05
 
CPU AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 16
Operativsystem och version Linux
 
Ägare Mikus
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 5,658,693.33
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 27,188 av 1,126,003
 
Högsta världsposition någonsin 27,188 på 2018-02-21
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 16,902.36436
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 16,772.03226
Senaste snittändring per dag i position 55.03
BOINC världsposition på basen av RAC 11,377 av 1,126,003
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00002%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00038%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 97.58544%