Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 7d3f0241d4b750b70388229626f625dd
Dator ID 328447202
Observerad första gången 2017-09-01
 
CPU Intel(R) Core(tm) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(8)
Operativsystem och version Linux
 
Ägare grcpool.com-2
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 12,279,696.94
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 14,495 av 883,054
 
Högsta världsposition någonsin 12,190 på 2018-12-19
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 1,187.07201
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) -44,513.96774
Senaste snittändring per dag i position 46
BOINC världsposition på basen av RAC 103,787 av 883,054
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00003%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00002%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 98.35854%