Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i5-8600K CPU @ 3.60GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 754fca3ff69cab29b136abf96d5ff13e
Dator ID 335113211
Observerad första gången 2018-04-15
 
CPU Intel(R) Core(tm) i5-8600K CPU @ 3.60GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(6)
Operativsystem och version Linux
 
Ägare Lane42
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 149,967,121.73
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 2,728 av 741,165
 
Högsta världsposition någonsin 2,320 på 2019-05-19
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 210,418.70324
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 1,578,769.90323
Senaste snittändring per dag i position 25.90
BOINC världsposition på basen av RAC 1,572 av 741,165
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00041%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00370%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 99.63193%