Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
AMD Opteron(tm) Processor 6238
 
BOINC Cross Project IDentifier 73059fb97aa35073ecf7d4e6c14e4490
Dator ID 326867613
Observerad första gången 2017-07-09
 
CPU AMD Opteron(tm) Processor 6238
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 24
Operativsystem och version Linux
 
Ägare lisabravick
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 90,239,095.25
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 3,883 av 784,806
 
Högsta världsposition någonsin 3,423 på 2018-12-19
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 1,661.29754
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 2,982.22581
Senaste snittändring per dag i position 3.42
BOINC världsposition på basen av RAC 92,565 av 784,806
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00024%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00003%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 99.50523%