Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor
 
BOINC Cross Project IDentifier 646de3db260bab1bc3e515a10b7aa03c
Dator ID 336791541
Observerad första gången 2018-07-01
 
CPU AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 16
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Core x64 Edition, (10.00.17134.00)
 
Ägare Lorenz Millinger
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 210,472,184.02
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 2,032 av 789,049
 
Högsta världsposition någonsin 2,032 på 2019-04-24
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 263,504.70121
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 1,382,191.83871
Senaste snittändring per dag i position 10.42
BOINC världsposition på basen av RAC 1,357 av 789,049
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00057%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00463%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 99.74247%